Wie zijn wij

Noodzaak duurzame energieopwekking

De Energiecooperatie Buitengebied Enschede is opgericht om bewoners van het buitengebied te betrekken bij de omslag naar duurzame energie en de veranderingen die dat met zich meebrengt. Toen de eerste gedachten over de energietransitie op tafel kwamen, mede door de gemeentecampagne ‘Enschede wekt op’, werd het pas echt duidelijk dat de energietransitie veranderingen met zich meebrengt in het landschap van het buitengebied. Stawel, de stichting voor duurzame plattelandsontwikkeling, wilde de bewoners actief betrekken bij dit proces en nam daartoe twee initiatieven. Ten eerste werd er onderzocht, middels een enquete, waar draagvlak voor bestond in het buitengebied; dit draagvlak bleek te bestaan voor kleinschalige zonneweiden. Ten tweede zocht Stawel vrijwilligers om een Energiecooperatie op te zetten voor en door bewoners van het buitengebied.
De cooperatie zag het levenslicht op 4 augustus 2017 bij de notaris. In eerste instantie bestond het bestuur uit  Johan van Dragt en Niels van Elk. Inmiddels hebben Jan Pipers en Simone Dobbelsteen zich aangemeld om het bestuur te komen versterken en zijn Henk Kiewik en een bestuurder van onze collega cooperatie bereid gevonden om in de Raad van Toezicht (RvT) plaats te nemen. De aanvulling van het bestuur en de RvT worden geformaliseerd op onze volgende ALV in 2019.

De bestuursleden:

Niels van Elk / Voorzitter

Ik denk dat de uitdaging voor onze en de komende generatie het verduurzamen van onze moderne levenswijze is. De generatie voor ons moest het land opbouwen op de puinhoop die de tweede wereldoorlog had veroorzaakt. Ze is daar door harde arbeid wonderwel in geslaagd en heeft ons een zeer welvarende samenleving nagelaten. Ik zie het als onze taak om ervoor te zorgen dat de welvaart aanhoudt en dat ze in de toekomst niet meer ten koste gaat van de natuur, de schaarse hulpbronnen of de mogelijkheden van de generaties na ons. Door me in te zetten voor de ECBE hoop ik mijn bescheiden bijdrage aan dit ideaal te kunnen leveren. Daarnaast is dit leuk werk waarbij je met vele aspecten van onze samenleving en vele verschillende bewoners in aanraking komt. Ik heb er zin in!

Johan van Dragt / Secretaris

Ik voel me als geboren en getogen bewoner van het buitengebied van Enschede (Eschmarke) betrokken bij het wel en wee van datzelfde buitengebied. Mijn werk als agrarisch bedrijvenadviseur versterkt die betrokkenheid. De energietransitie staat volop in de aandacht. Er moeten enorme stappen gezet worden, waarbij grote veranderingen op stapel staan. Dit alles kun je je laten overkomen of je kiest er voor een actieve rol te pakken. Ik heb bewust gekozen voor een actieve rol in de vorm van bestuurder van Energie Coöperatie Buitengebied Enschede (ECBE). Met ECBE pakken we onze verantwoordelijkheid en spelen we een actieve rol in de energietransitie om gestelde doelstellingen te halen.

Jan Pipers / Penningmeester

Met mijn vrouw, twee zoons en een dochter woon ik in het mooie buitengebied van de Esmarke. Samen runnen wij een agrarisch familiebedrijf: varkenshouderij en akkerbouw.

Toen mij gevraagd werd om lid van ECBE te worden, heb ik daar even goed over moeten nadenken. Als boer word je misschien wel als geen ander geconfronteerd met verandering van klimaat. Oplossingen die moeten leiden tot het verminderen van de nadelige effecten op ons klimaat zullen de agrarische sector ook raken. Ik ben van huis uit nogal positief ingesteld en mijn motto is: verbeter de wereld begin bij jezelf. Er liggen bij ons zonnepanelen op het dak van het bedrijf, het begin is er.

Als bestuurslid van ECBE, wil ik mij samen met andere bestuursleden er voor inzetten, dat de groene energieproductie in Enschede een succes wordt. Het nastreven van weinig nadelige effecten voor onze mooie omgeving in Enschede vind ik een belangrijk aspect.

Simone Dobbelsteen / Algemeen lid

Als inwoner van het buitengebied (de Broekheurne) én als fietser, wandelaar en hardloper geniet ik graag van de natuur. Ik maak me grote zorgen over de gevolgen die klimaatverandering en milieuvervuiling zullen hebben op onze directe leefomgeving. Het frustreert me dat overheden en organisaties nog zo weinig doen om de opwarming van de aarde te beperken en verstandiger om te gaan met al het mooie wat onze aarde te bieden heeft, maar ik hoop dat dat de komende jaren verandert. Vanuit mijn overtuiging dat alle kleine beetjes helpen, probeer ik zelf zo milieuvriendelijk mogelijk te leven en wil ik met veel enthousiasme bijdragen aan de lokale energietransitie als bestuurslid van de ECBE.

Raad van toezicht:

  • Henk Kiewik
  • Gert-Jan Beimers

Blijf op de hoogte!

Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief