Samenwerkingen

Samenwerking Enschedese energiecoöperaties ECBE en CEE: samen investeren in duurzame projecten Enschede

Enschede kent twee energiecoöperaties:

De Energie Coöperatie Buitengebied Enschede (ECBE) heeft als doel een bijdrage te leveren aan de energietransitie én de daarbij behorende maatschappelijke ontwikkeling, namelijk het bevorderen van de samenwerking tussen gemeenschappen in het buitengebied. Dit doen zij door projecten op te starten voor de productie van duurzame energie in het buitengebied en deze energie zo veel mogelijk lokaal te laten afnemen.

De Coöperatie Enschede Energie (CEE) heeft als ambitie: Enschede verduurzamen! In 2015 bundelde een groep gedreven Enschedeërs haar krachten, vanuit hun eigen expertises startten twaalf teamleden de coöperatie. Het doel was duidelijk: niet alleen praten, maar vooral veel goede dingen doen. Een ambitie die nog altijd het uitgangspunt is voor de steeds toenemende groep leden.

Als ECBE werken we nauw samen met de CEE. Eenvoudigweg omdat je samen meer bereikt dan alleen. We hebben hetzelfde doel en het realiseren ervan vraagt een hoop inzet, dus we kunnen elkaars hulp, kennis, expertise en netwerken goed gebruiken. “Van, door en voor Enschedeërs” is ons motto. Samen realiseren we op grote schaal duurzame energieopwekking in en voor onze stad. De gemeente heeft zich ten doel gesteld van 2018 – 2022 per jaar 40 ha aan zonneparken te (laten) realiseren. Lokale participatie door de coöperaties en inwoners vindt de gemeente daarbij heel belangrijk.

Het ontwikkelbedrijf DOE

De combinatie CEE/ECBE staat op een kruispunt. Met een drietal zonneparken en zo’n 25 zonnedaken in ontwikkeling, moet de organisatie verder worden geprofessionaliseerd. De ontwikkeling van projecten, met specifieke eisen en risico’s, wordt ondergebracht in een hiervoor nieuw op te richten organisatieonderdeel, DOE (Duurzaam Ontwikkelingsbedrijf Enschede B.V.). De uitvoering en exploitatie van een succesvol ontwikkeld project vindt daarna plaats in de exploitatieorganisatie: DEE (Duurzaam Energiebedrijf Enschede, een 100% dochter van CEE).

Als lid van CEE of ECBE kunt u inschrijven en deelnemen in DOE-certificaten en mee profiteren. U investeert in het ontwikkelbedrijf in de vorm van een achtergestelde lening en u ontvangt een rente van 10% per jaar.

In het ontwikkelbedrijf DOE vinden de voorbereiding en ontwikkeling van zonnestroominstallaties op dak en veld plaats. De investeringen worden volledig gebruikt voor kosten ten behoeve van externe advisering, planvorming, legeskosten, (interne) coördinatie en voorbereidende activiteiten zoals constructief onderzoek, inkoop, financiering en duurzame energietechniek. Inkomsten voor DOE komen voort uit het overdragen van een voorbereid project aan de exploitatie-BV: DEE BV of een postcoderoos-coöperatie.

Hoe kan ik investeren in DOE-certificaten?

Enschede Energie en Energie Coöperatie Buitengebied Enschede stellen DOE-certificaten beschikbaar aan haar leden. Elk certificaat heeft een nominale waarde van € 250,-. De looptijd van de certificaten bedraagt 5 jaar.

Bij deelname in de DOE-certificaten, bijvoorbeeld met 8 certificaten (totale waarde 2.000 euro), ziet de verwachte ontwikkeling van uw deelname er als volgt uit:

Ontwikkelbedrijf DOE richt zich speciaal op de ontwikkeling van projecten. Aan deze certificaten in het ontwikkelbedrijf zijn zekere risico’s verbonden. Dit in tegenstelling tot de certificaten voor de exploitatie van de projecten. Hier zijn de risico’s beperkter (en is de vergoeding lager). Een informatiedocument met alle kenmerken en risico’s van de DOE-certificaten is hier te downloaden. Lees dit document goed door voor u besluit in te schrijven.

De voorinschrijving start op 18 juni 2019. Op basis van alle tijdig ontvangen inschrijvingen wordt door de besturen van de energiecoöperaties beoordeeld hoeveel certificaten kunnen worden toegewezen. Uiterlijk maandag 1 juli wordt het aantal toegewezen DOE-certificaten per mail aan de inschrijvers meegedeeld. Na bevestiging van de toewijzing dient het aankoopbedrag van de certificaten uiterlijk 15 juli 2019 gestort zijn.

U kunt als lid van Enschede Energie of Energie Coöperatie Buitengebied Enschede inschrijven voor de DOE-certificaten door het onderstaande invulformulier in te vullen.

Eén certificaat heeft een waarde van € 250,- / Het aantal maximaal te reserveren certificaten per projectdeelnemer is 20.

Update 2 Juli:De inschrijfperiode voor DOE-certificaten is afgelopen. Het is niet meer mogelijk om certificaten te reserveren via het invulformulier.

De inschrijvers zijn inmiddels per mail geïnformeerd over de toekenning. Er zal in de komende tijd meer informatie over Ontwikkelbedrijf DOE worden gegeven.

Wilt u meer informatie over ‘Investeren in Duurzame Projecten in Enschede’, neem dan contact op via een van de volgende e-mailadressen: info@ecbe.nlof  info@enschede-energie.nl

Blijf op de hoogte!

Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief