Project Holzik Stables

Project Holzik Stables
Project Holzik Stables

Enschede Energie en Energie Coöperatie Buitengebied Enschede hebben gezamenlijk een zonnestroominstallatie gerealiseerd op de paardenstal van Holzik Stables. Op het dak zijn 532 zonnepanelen gelegd die een gemiddelde jaaropbrengst genereren van 148.000 kWh (goed voor het stroomverbruik van zo’n 45 huishoudens). De totale jaarbesparing op de uitstoot van schadelijk CO2 bedraagt ca. 114.000 kg. De eerste stroom van de panelen wordt in juli 2019 opgewekt.

Eigenaar Gert-Jan Lutke Holzik heeft een bekende manege in de Eschmarke. Daarnaast is er ook een pensionstalling met allerlei faciliteiten voor zowel paard als ruiter. Gert-Jan is al geruime bezig met het thema duurzaamheid: “We hebben in het verleden LED-verlichting geïnstalleerd en afval wordt CO2-neutraal afgevoerd. Voor het eigen verbruik van de manege heb ik al een aantal panelen geplaatst. De toekomst brengt heel wat teweeg op het gebied van de energietransitie. Met dit nieuwe duurzaamheidsproject wil ik graag aan mijn klanten tonen dat we duurzaam bezig blijven!”

Met dit zonnedakproject is weer een duurzame stap gemaakt in Enschede. Elk lid van de beide energiecoöperaties kon investeren in dit nieuwe project. Leden mochten als eerste inschrijven om hierin te participeren.  Zo dragen leden bij aan het duurzamer maken van onze gemeente, maar ook ontvangen zij 15 jaar lang een aantrekkelijk rendement van 5%.  Meedoen was mogelijk vanaf € 100,- door certificaten te kopen.

Wilt u meer informatie over het project Holzik Stables of andere projecten, kijkt u dan op https://enschede-energie.nl/holzik-stables/  of neemt u contact op via e-mailadres: info@enschede-energie.nlof info@ecbe.nl

Projecten Zonnevelden

In 2017 is een enquete gehouden onder bewoners van het landelijk gebied met als onderwerp de kansen/mogelijkheden van het opwekken van duurzame energie. Naar aanleiding van deze enquete hebben een aantal belangstellende grondeigenaren aangegeven mee te willen werken aan de realisatie van een zonneveld.

ECBE en CEE werken samen met de grondeigenaren om een aantal zonnevelden in het buitengebied van Enschede te realiseren. Het gaat om zonneparken die elk zo’n 6 à 7 Megawatt aan opbrengsten zullen gaan genereren. Hiervoor moeten wel diverse ingewikkelde puzzels worden opgelost: rond wet- en regelgeving, lokale inpassing, bestemmingsplanprocedures, maar ook financieringsvraagstukken. Na een lange periode van voorbereiding in 2018 heeft de gemeenteraad in het voorjaar van 2019 ingestemd met een zogenaamd Projectafwijkingsbesluit (PAB). Dit was nodig om af te mogen wijken van het  bestemmingsplan voor een bepaalde tijd, in dit geval 25 jaar.

In september 2019 zal de gemeenteraad de beantwoording van de zienswijzen bespreken. Daarna gaan de cooperaties zo spoedig mogelijk een omgevingsvergunning aanvragen en een aanvraag voor SDE+. Realisatie zal plaatsvinden nadat aan alle planologische en financiële voorwaarden is voldaan.

 

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Blijf op de hoogte!

Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief